Obveznost zavarovalnice


Za premoženjska zavarovanja velja pravilo nadomestitve dejanske škode, ki jo je zavarovanec utrpel v škodnem dogodku.

 

Na višino obveznosti zavarovalnice pa vplivajo:

  • višina dejanske škode;
  • zavarovalna vsota (najvišja višina kritja zavarovalnice);
  • zavarovalna vrednost (zavarovana vrednost predmeta);
  • amortizacija (odpisana vrednost);
  • vrednost rešenih delov;
  • franšiza (soudeležba pri škodi).

 

Višina dejanske škode

Višina dejanske škode je najvišja možna zavarovalnina, ki jo zavarovalnica izplača ob nastanku zavarovalnega primera (»Odškodnina ne more biti večja od škode, ki jo je zavarovanec pretrpel z nastankom zavarovalnega primera«, 2. odst. 949. člena OZ, Ur.l. RS, št. 83/2001).

 

Amortizacija zavarovalne vsote

Amortizacijo zavarovalne vsote predstavlja znižanje (odpisana vrednost) zavarovalne vsote zaradi starosti, obrabe ter tehnične in ekonomske zastarelosti zavarovanega predmeta.

 

Vrednost rešenih delov

Vrednost rešenih delov predstavlja vrednost (tržna cena) ostankov poškodovanih ali uničenih stvari (ki imajo funkcionalno ali ekonomsko vrednost).


Pomembne povezave