Obveznosti zavarovalca

(opredeljene v splošnih določbah zavarovalnih pogojev)

  • preprečiti nadaljnje nastajanje škode;
  • takoj obvestiti zavarovalnico (v zavarovalnih pogojih je določen rok);
  • ne sme spreminjati stanja kraja škode (v določenih primerih);
  • takoj obvestiti policijo (v določenih primerih).

 

Obveznost zavarovalnice

  • nadomestiti škodo v najkrajšem možnem času.

Pomembne povezave