Mešano življenjsko zavarovanje (življenjsko zavarovanje za smrt in doživetje) - produkti


Wiener Staedtische / Stadtische mešano življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja


Izračun:

pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun življenjskega zavarovanja Wiener Staedtische za primer smrti in doživetja.

 

Življenjsko zavarovanje Wiener Staedtische / Stadtische za primer smrti in doživetja (s tekočim plačevanjem premije)
Vaše ime:

Vaš priimek:

Spol:

Vaš telefon:

Vaš e-naslov:

Letnica rojstva:

Vaš naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj):


Osnovno življenjsko zavarovanje Wiener Staedtische / Stadtische za primer smrti in doživetja (s tekočim plačevanjem premije)
Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu
Trajanje zavarovanja: let

Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalne vsote (znesek, za katerega želite biti zavarovani) eur
Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Investiranje dobičkov:
Dobiček iz naslova uspešnosti poslovanja zavarovalnice, ki ga zavarovalnica pripisuje življenjskemu zavarovanju, lahko zavarovalec razporedi v investicijske sklade z navedeno naložbeno politiko

Dodatna zavarovanja Wiener Staedtische / Stadtische k osnovnemu življenjskemu zavarovanju
(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna!)
V skladu z zavarovalnimi pogoji
Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni
  

Nezgodna invalidnost                                 Faktor: N-kratnik osnovnega zavarovanja

Nezgodna smrt                                           Faktor: N-kratnik osnovnega zavarovanja

Nezgodna renta
 

Dodatna zavarovalna vsota za primer smrti

kot osnovno zavarovanje
  
zavarovalna vsota:
Do višine osnovnega zavarovanja eur
Trajanje:Največ do obdobja trajanja osnovnega zavarovanjaletKdo / zakaj:

sklenitev Wiener Staedtische - življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja priporočamo zakoncem z nepreskrbljenimi otroci in vsem tistim, ki imajo določene dolgove (kredite). Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja, kar pomeni, da ob zavarovanju tudi varčujemo. Ob doživetju se je moč dogovoriti za enkratno izplačilo zneska (zavarovalne vsote)  ali za izplačilo celotnega zneska v obliki rente (obročno – običajno mesečno).


Prednosti:

Wiener Staedtische - življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja omogoča opcijsko zavarovanje nezgodne smrti in nezgodne invalidnosti (v skladu z zavarovalnimi pogoji) celo v višini trikratnika osnovne zavarovalne vsote, dodati je mogoče tudi dodatni riziko smrti brez opcije varčevanja, oprostitev plačevanja premije v primeru težje bolezni in opcijo nezgodne rente do višine 1.000 eur mesečno (doživljenjsko). Gre za izjemno kakovostno življenjsko zavarovanje, ki ga vsekakor priporočamo.


Povezave:Naložbeno življenjsko zavarovanje - produkti


Wiener Staedtische / Stadtische naložbeno življenjsko zavarovanje

United Funds of Success


Kdo / zakaj:

naložbeno življenjsko zavarovanje Wiener Staedtische United Funds of Success je primerno za osebe, ki jim je poleg zavarovanja za primer smrti ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih brez naložbenega tveganja.


Prednosti:

Wiener Staedtische naložbeno življenjsko zavarovanje United Funds of Success omogoča določitev deleža v naložbah z zajamčenim obrestovanjem in oprostitev plačevanja premije v primeru težje bolezni.


Izračunaj / Skleni življenjsko zavarovanje on-line - splošno!

           


Življenjsko zavarovanje Wiener Staedtische - naročite si svetovanje!


Življenjsko zavarovanje


Pomembne povezave