Franšiza


Franšiza je soudeležba zavarovalca pri kritju škode. Predstavlja del ali odstotek škode, ki jo ob nastopu zavarovalnega primera krije zavarovalec.

 

Franšiza ima preventivno (zavarovalca spodbuja k preprečevanju nastanka škode – del posledic mora kriti sam) in varčevalno vlogo (manj škod za zavarovalnico, nižja premija za zavarovalca).

 

Pri premoženjskih zavarovanjih poznamo:

  • odbitno franšizo;
  • integralno franšizo.

 

Odbitna franšiza je znesek, ki ga zavarovalnica odšteje od vsake škode in zavarovancu izplača razliko med celotno zavarovalnino in višino odštetega zneska.

 

Integralna franšiza je znesek, do katerega zavarovanec krije škodo sam, če pa višina škode preseže ta znesek, zavarovalnica škodo krije v celoti.

Pomembne povezave