Podzavarovanje

Zavarovalna vsota je nižja od zavarovalne (dejanske) vrednosti predmeta. Ob nastanku zavarovalnega primera bo zavarovalnica izplačala zavarovalnino v razmerju med zavarovalno vsoto in zavarovalno (dejansko) vrednostjo predmeta.


Posledica prenizko določene zavarovalne vsote je, da je izplačana zavarovalnina nižja od dejanske škode. Zavarovanec bo del škode moral kriti sam.


Nadzavarovanje

Zavarovalna vsota je višja od zavarovalne vrednosti (dejanske vrednosti) predmeta. Ob nastanku zavarovalnega primera najvišja izplačana zavarovalnina ne bo presegla zavarovalne (dejanske) vrednosti predmeta.


Zavarovanec v tem primeru plačuje višjo premijo kot bi bilo potrebno.


Pomembne povezave