Odpoved pogodbe dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Zavarovalec lahko poda odpoved pogodbe o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju po poteku enega leta od začetka veljavnosti zavarovanja, pred tem rokom pa v primerih prenehanja statusa zavarovane osebe v obveznem zavarovanju.

 

Odpovedni rok za zavarovalca je tri mesece.

 

Pod enakimi pogoji lahko svoje soglasje k zavarovalni pogodbi prekliče tudi zavarovanec.