Opis zavarovanih nevarnosti dom zavarovanja

 

Požar

Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali to zapusti in se širi s svojo lastno močjo.

 

Pomembno!
Če je bila stvar poškodovana, ker je bila izpostavljena koristnemu ognju ali toploti (kuhanje, segrevanje, dimljenje, peka, praženje, sušenje, likanje…) ali pa je pregorela, se osmodila ali ožgala zaradi peči, žerjavice, cigarete, svetilke ali kratkega stika na električnih napravah in instalacijah se ne šteje, da je bila stvar poškodovana v požaru.


Strela

Udar strele je neposreden udarec strele s toplotno in rušilno močjo na zavarovano stvar. Zavarovana je tudi škoda, ki nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je udar strele podrl ali vrgel na zavarovano stvar.

 

Pomembno!

Posredna škoda, ki jo povzroči strela s prenosom električne energije po električnih vodih, na električnih strojih in aparatih ter varovalkah in zaščitnih stikalih in podobno, je zavarovana samo v primeru, da je to posebej dogovorjeno.

 

Eksplozija

Eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi raztezanja pare in plinov.

 

Vihar

Vihar je veter s hitrostjo najmanj 62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi lestvici). Šteje se, da je bil vihar, če je veter v kraju, kjer je zavarovana stvar, lomil veje in debla ali poškodoval dobro vzdrževane zgradbe. Zavarovana je tudi škoda, ki nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je vihar podrl ali vrgel na zavarovano stvar.

 

Toča

Toča so padavine v obliki večjih ledenih zrn, ki pri padcu na zavarovano stvar le-to razbijejo, prebijejo, odkrušijo ali povzročijo razpoke. Krita je tudi škoda, ki nastane zaradi zamakanja skozi odprtine, ki jih je napravila toča.

 

Teža snega

Teža snega je sila, s katero sneg s svojo težo deluje na stanovanjski objekt tako, da ga poškoduje.

 

Udarec zavarovalčevega motornega vozila v lastno zgradbo

Zavarovanje krije škodo na zgradbi zaradi udarca vozila, ki je last zavarovanca, v lastno zgradbo.

 

Padec zračnega plovila

Za padec zračnega plovila se šteje, kadar zračno plovilo katerekoli vrste (motorno ali jadralno letalo, helikopter, raketa, balon, motorni zmaj) pade na zavarovano stvar ali udari vanjo.

 

Manifestacija in demonstracija

Manifestacija in demonstracija je organizirano javno izražanje razpoloženja skupine ljudi.

 

Poplava, visoka in talna voda

Poplava je, če reke, jezera in morja prestopijo bregove, predrejo nasipe, porušijo jezove in poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane stvari.

 

Izliv vode

Zavarovanje krije škodo zaradi izliva vode iz dovodnih ali odvodnih cevi, naprav za vodno ali parno gretje (tudi izbruh pare) ali drugih naprav, priključenih na cevovodno omrežje.

 

Zemeljski plaz, odtrganje zemljišča in snežni plaz

Zemeljski plaz je drsenje zemeljske površine na nagnjenem zemljišču z razločno vidnimi razpokami tal in gubanjem zemljišča, ki v kratkem času povzroči statično nevarne deformacije na zgradbah.

 

Odtrganje zemljišča ali tal je geološko odstopanje in kotaljenje trdnih kosov zemlje ali tal, ki zaradi udarca trdnega kosa zemlje ali tal poškoduje zgradbo.

 

Snežni plaz je drsenje snežnih gmot s planinskih pobočij.

 

Potres

Potres je naravno tresenje tal, ki ga sprožijo geofizikalni procesi v notranjosti zemlje in povzročijo uničenje ali poškodbo zavarovanega objekta.

 

Vlomska tatvina in rop ter poskus teh dejanj 

Vlomska tatvina je, če storilec nasilno vstopi v objekt oziroma:

  • vlomi v zaklenjene stanovanjske prostore;
  • odpre zaklenjene stanovanjske prostore s ponarejenim ali ukradenim ključem;
  • pride v stanovanjski prostor, se v njem skrije in opravi tatvino v času, ko so prostori zaklenjeni;
  • vlomi v zaklenjeno hranišče v stanovanjskih prostorih;
  • vdre v stanovanje, ki ni v pritličju ali kleti, skozi odprto okno;
  • ukrade stvari z balkona, ki ni v pritličju.

 

Vlomska tatvina ni, če:

  • storilec pride v stanovanje skozi odprto okno;
  • jo je zagrešila oseba, ki živi z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu.

 

Rop je odvzem zavarovanih stvari z uporabo sile ali grožnje. Zavarovanje krije tudi škodo zaradi ropa zunaj stanovanja za vse zavarovane stvari.

 

Zavarovanje krije navadno tatvino obleke, preprog in zaves, ki jih zavarovanec pere, suši ali lika zunaj stanovanjskih prostorov (v pralnici, sušilnici, likalnici), ki so v isti zgradbi, kot je zavarovančevo stanovanje, do določenega nižjega limita kritja.

 

Odgovornost

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo povzroči kot zasebnik v vsakdanjem življenju, kot lastnik, uporabnik ali najemnik stanovanjske hiše, stanovanja, kot delodajalec delavcev zaposlenih v gospodinjstvu, kot lastnik ali uporabnik kolesa brez motorja, pri ukvarjanju s športom kot rekreativec, kot imetnik domačih živali.

 

Zavarovanje krije odgovornost zavarovanca za škodo, ki jo povzroči zakonec ali njegovi otroci ali sorodniki, ki živijo v istem gospodinjstvu.

 

Razbitje stekla

Zavarovanje krije škodo zaradi razbitja ali loma stekla v oknih in vratih zavarovančevega stanovanja in na steklenih pregradnih stenah v zavarovančevem stanovanju.

 

V kolikor je dogovorjeno, krije zavarovanje tudi škodo na steklih v pomožnih prostorih (podstrešja, kleti, garaže, lope…).

 

Zavarovanje krije tudi stroške snemanja in ponovnega nameščanja stvari, ki ovirajo vstavljanje novega stekla (zaščitna mreža, zaščitni križi, zasloni pred soncem…).

 

Zavarovanje ne krije škode, ki nastane:

  • pri premeščanju ali nameščanju zavarovanega stekla zunaj zavarovančevega stanovanja;
  • zaradi prask, izjedanj ali podobnih poškodb na površini stekla.

 

Okvara gospodinjskih strojev in aparatov

Gospodinjski stroji in aparati so zavarovani pred požarom, strelo, eksplozijo…

 

Po posebnem dogovoru se lahko nekateri gospodinjski stroji in aparati zavarujejo tudi za škodo, ki je posledica okvare ali loma naprave.

Pomembne povezave