Zavarovalna vrednost

 • na novo vrednost (nabavna vrednost…);
 • na dejansko vrednost (nova vrednost – amortizacija…);
 • na prvi riziko (največja verjetna škoda, izliv vode…).

 

Zavarovalni prostor

 • prostori v stanovanju;
 • pripadajoči kletni, podstrešni prostori…

 

Zavarovalni kraj

 • območje Republike Slovenije…

 

Temelji obračuna premije – določitev višine premije

 • za zavarovanje stanovanjskih premičnin;
 • za zavarovanje gospodinjskih aparatov;
 • za ostala dodatna zavarovanja.

 

Višina premije je odvisna od:

 • obsega in višine zavarovalnega kritja;
 • doplačil/popustov;
 • trajanja zavarovanja…

 

Popusti

 • za protivlomno zaščito;
 • za protipožarno zaščito;
 • za vgrajene blagajne, trezorje…


Doplačila

 • za stalno nenaseljena stanovanja…


Temelji za ugotavljanje in izračun škode

 • zavarovalno kritje;
 • višina totalne škode;
 • ostanki uničenih ali poškodovanih stvari;
 • dodatni stroški (čiščenje…).

Pomembne povezave