Postopek prijave zavarovalnega dogodka (prijava škode)

  • takoj (običajno 3 dni), osebno ali s priporočeno pošto
  • dolžnost preprečevanja škode in reševanja stvari

 

Organi in možnosti za reševanje sporov

  • varuh pravic s področja zavarovalništva (posredovanje pri reševanju sporov med zavarovalcem in zavarovalnico)
  • arbitražni postopek (stalna arbitraža v Republiki Sloveniji samo pri Zavarovalnici Triglav, d.d.)
  • razsodišče pri Slovenskem zavarovalnem združenju (ugotavljanje kršitev Zavarovalnega kodeksa)
  • mediacijski center (alternativna oblika reševanja sporov)
  • sodišče (pravdni postopek)

Pomembne povezave