Naložbeno življenjsko zavarovanje - produkti


Wiener Stadtische naložbeno življenjsko zavarovanje UFOS Premium


Izračun:

pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun naložbenega življenjskega zavarovanja Wiener Stadtische UFOS Premium.

 

Življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische UFOS Premium za primer smrti in doživetja (s tekočim plačevanjem premije)
Ime:

Priimek:

Spol:
Telefon:
E-naslov:
Leto rojstva:

Naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj):


Osnovno življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische UFOS Premium za primer smrti in doživetja (s tekočim plačevanjem premije)
Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu
Trajanje zavarovanja: let

Vpišite znesek premije (obroka) eur
Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Naložbena politika:
__parser__boolean_attribute_value__parser__
Zaščita dobičkov v denarni sklad:

Dodatna zavarovanja Wiener Stadtische k osnovnemu naložbenemu življenjskemu zavarovanju
V skladu z zavarovalnimi pogoji
Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni
  

Dodaten komentar (neobvezno)


__parser__boolean_attribute_value__parser__ Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.Kdo / zakaj:

naložbeno življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische UFOS Premium je primerno za osebe, ki jim je ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih brez naložbenega tveganja, zavarovalna vsota za primer smrti pa je v začetnem obdobju precej nižja.


Prednosti:

Wiener Stadtische naložbeno življenjsko zavarovanje UFOS Premium omogoča določitev deleža v naložbah z zajamčenim obrestovanjem in oprostitev plačevanja premije v primeru težje bolezni. Omogočeno je vlaganje v številne sklade priznanih svetovnih upravljavcev z različno naložbeno politiko. Prav tako je možno prehajanje med skladi in takoimenovano "zaklepanje" že doseženih donosov.


Povezave:


Izračunaj / Skleni življenjsko zavarovanje on-line - splošno!

           


Življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische - naročite si svetovanje!


Življenjsko zavarovanje


Pomembne povezave