Mešano življenjsko zavarovanje (življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja) - produkti


Wiener Stadtische mešano življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja


Izračun:

pošljite nam podatke in poslali vam bomo informativni izračun življenjskega zavarovanja Wiener Stadtische za primer smrti in doživetja.

 

Življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische za primer smrti in doživetja (s tekočim plačevanjem premije)
Ime:

Priimek:

Spol:
Telefon:
E-naslov:
Leto rojstva:

Naslov (ulica, hišna št., poštna št., kraj):


Osnovno življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische za primer smrti in doživetja (s tekočim plačevanjem premije)
Začetek zavarovanja 1. v naslednjem mesecu
Trajanje zavarovanja: let

Vpišite znesek premije (obroka) ali zavarovalne vsote (znesek, za katerega želite biti zavarovani) eur
Dinamika plačevanja:

Uskladitev vrednosti:

Investiranje dobičkov:
Dobiček iz naslova uspešnosti poslovanja zavarovalnice, ki ga zavarovalnica pripisuje življenjskemu zavarovanju, lahko zavarovalec razporedi v investicijske sklade z navedeno naložbeno politiko

Dodatna zavarovanja Wiener Stadtische k osnovnemu življenjskemu zavarovanju
(sklenitev zelo priporočljiva in cenovno izjemno ugodna!)
V skladu z zavarovalnimi pogoji
Oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni
  

Nezgodna invalidnost                                 Faktor: N-kratnik osnovnega zavarovanja

Nezgodna smrt                                           Faktor: N-kratnik osnovnega zavarovanja

Nezgodna renta
 

Dodatna zavarovalna vsota za primer smrti

kot osnovno zavarovanje
  
zavarovalna vsota:
Do višine osnovnega zavarovanja eur
Trajanje:Največ do obdobja trajanja osnovnega zavarovanjalet

Kritje hudih bolezni in zahtevne nege

kot osnovno zavarovanje
  
zavarovalna vsota
eur
  

Dodaten komentar (neobvezno)
Kdo / zakaj:

sklenitev Wiener Stadtische - življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja priporočamo zakoncem z nepreskrbljenimi otroci in vsem tistim, ki imajo določene dolgove (kredite). Zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica znesek (zavarovalno vsoto) za katerega smo se zavarovali v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja, kar pomeni, da ob zavarovanju tudi varčujemo. Ob doživetju se je moč dogovoriti za enkratno izplačilo zneska (zavarovalne vsote)  ali za izplačilo celotnega zneska v obliki rente (obročno – običajno mesečno).


Prednosti:

Wiener Stadtische - življenjsko zavarovanje za primer smrti in doživetja omogoča opcijsko zavarovanje nezgodne smrti in nezgodne invalidnosti (v skladu z zavarovalnimi pogoji) celo v višini trikratnika osnovne zavarovalne vsote, dodati je mogoče tudi dodatni riziko smrti brez opcije varčevanja, oprostitev plačevanja premije v primeru težje bolezni in opcijo nezgodne rente do višine 1.000 eur mesečno (doživljenjsko). Gre za izjemno kakovostno življenjsko zavarovanje, ki ga vsekakor priporočamo.Izračunaj / Skleni življenjsko zavarovanje on-line - splošno!

           

Življenjsko zavarovanje Wiener Stadtische - naročite si svetovanje!Življenjsko zavarovanje - naročite si svetovanje!Pomembne povezave