Posebnosti dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

  • zavarovalnica posamezniku ne sme odkloniti možnosti zavarovanja (tudi ko je zavarovalni primer že nastal);
  • enaka obravnava vseh zavarovancev (ne glede na starost, spol, zdravstveno stanje);
  • zavarovalno kritje celotnega doplačila;
  • je zavarovanje z neomejeno zavarovalno vsoto;
  • sklepanje zavarovanj za najmanj eno leto;
  • enotna premija za vse zavarovance pri zavarovalnici (v predpisanih primerih popust do tri odstotke);
  • pribitek na premijo ob poznejšem pristopu k zavarovanju (za vsako polno nezavarovano leto po 01.01.2006 tri odstotke, skupaj največ 80%);
  • karenca ob poznejšem pristopu k zavarovanju;
  • v uporabi so izravnalne sheme dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja (izravnavanje razlik v stroških zdravstvenih storitev, ki izhajajo iz različnih portfeljev zavarovancev posamičnih zavarovalnic glede na starost in spol) – izravnavanje stroškov zdravstvenih storitev med posamičnimi zavarovalnicami.