Predmet zavarovanja

premičnin


  • stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki so last zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva ter stvari, ki jih uporabljajo na osnovi stanovanjske ali druge pravice, kakor tudi stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki niso stalno naseljena;
  • stanovanjski predmeti, shranjeni na podstrešju, v kleti, lopi, garaži ali na terasi;
  • stvari, ki služijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo;
  • gotovina, vrednostni papirji, umetniški predmeti, dragocenosti in zbirke (numizmatične…).

 

Z dodatnim dogovorom in plačilom dodatne premije se lahko zavarujejo tudi nekateri deli stanovanja:

  • oplesk, poslikave, tapete ter zidne, stropne in podne obloge v stanovanju ali na podstrešju, v kleti, lopi, garaži ali na terasi;
  • stekla v oknih in vratih stanovanja, na podstrešju, v kleti, v lopi in v garaži ter steklene stene in pregrade.

 

V okviru zavarovanja premičnin ni možno zavarovati:

  • motornih vozil, prikolic, letal, plovil;
  • stvari, ki so namenjene pridobitni dejavnosti;
  • živali…

Pomembne povezave