Obstoječi in novi zavarovanci:

 • strokovno svetovanje;
 • sklepanje zavarovanj;
 • pomoč pri prijavi škode.

Naročniki:

 • koncepti in izvedba sistemov za trženje;
 • koncepti in sistemi neposrednega trženja;
 • koncepti in sistemi trženja finančnih storitev;
 • sistemi svetovanja strankam;
 • sistemi in izvedba on-line svetovanja;
 • programske rešitve za trženje;
 • spletne rešitve za trženje;
 • tržne raziskave;
 • analitika svetovanja in trženja;
 • izvedba promocijskih dogodkov;
 • meritve uspešnosti in učinkovitosti.


Oglaševalci:

 • storitve oglaševanja.