Zavarovanje za posameznike - dejstva

Zavarovalno kritje (zavarovanje), ki si ga moramo zagotoviti kot posamezniki, nam mora omogočati, da nam v primeru nepredvidenih dogodkov ne bo treba spreminjati življenjskih navad, doseženega življenjskega standarda in s tem kakovosti življenja. Prepoznati moramo ključne nevarnosti, ki nas ogrožajo in katerih uresničitev lahko bistveno vpliva na nadaljnji potek našega življenja.

Priporočena zavarovanja so razvrščena po področjih (življenjsko, nezgodno...).
 

Življenjsko zavarovanje

 

Zdravstveno zavarovanje


Nezgodno zavarovanje


Premoženjsko zavarovanjePomembne povezave