Blog - zavarovanje

Država in dodatno pokojninsko zavarovanje                     

          23.04.2009
Prav zanimivo in žalostno je gledati, kako se nekateri politični in tako imenovani strokovni veljaki čudijo, da dodatno pokojninsko zavarovanje kljub briljantni idejni zasnovi ne funkcionira. In kakšna je ta briljantna zamisel? Posamezniki naj bi varčevali, do omejenega zneska vplačila naj bi bili deležni davčne olajšave (ki jo običajno izkoristi delodajalec), ob izplačilu pa obdavčeni v višini opredeljeni z dohodninsko zakonodajo. Hipotetično bo torej nekdo, ki varčuje nad "dovoljenim" zneskom v prihodnosti plačeval "dohodnino". Če torej ne bo varčeval, dohodnine ne bo plačeval. Ideja je bila res briljantna, ni kaj (državljani plačujejo, država služi). Toliko z davčnega vidika, da donosnosti pokojninskih družb niti ne omenjamo...

Uredništvo zavpro-zavarovanje.si

Vaš komentar:
Vaše ime:
Uporabniško ime:

Vaš e-naslov:
Vaš komentar:
Objava komentarja najkasneje naslednji delovni dan (po pregledu uredništva).

Zablode

fin

anciranja obveznega zdravstvenega zavarovanja

    23.03.2009
Nekaj večjih zdravstvenih institucij je v letu 2008 (v času finančne krize) ustvarilo več kot 10 mio EUR dobička. In kaj to pomeni? Nič drugega kot to, da se bo skoraj 3 mio EUR iz naslova vplačil obveznega zdravstvenega zavarovanja zaposlenih in delodajalcev prelilo v državni proračun. ZZZS je tako s svojim katastrofalnim načrtovanjem in izvajanjem poslovanja uspel sredstva delavcev in delodajalcev posledično podariti državnim projektom, ki z zdravstvenim sistemom nimajo nikakršne zveze. Zaposleni so s svojimi prispevki za zdravstveno zavarovanje torej plačevali zadeve, ki z zdravstvom nimajo nobene zveze. Plačevali so preveč in neupravičeno. Vodstvo ZZZS pa ne le, da se ne opravičuje za nesposobno poslovanje temveč v javnost posreduje mnenja o podlih podtikanjih. Nas prav zanima, kako bodo naslednjič opravičili zvišanje prispevnih stopenj. Lahko le upamo, da od vodilnih ZZZS-ja ne bomo poslušali podobnih neumnosti.

Uredništvo zavpro-zavarovanje.si

Vaš komentar:
Vaše ime:
Uporabniško ime:

Vaš e-naslov:
Vaš komentar:
Objava komentarja najkasneje naslednji delovni dan (po pregledu uredništva).

Brezmejna človeška neumnost

                                                                16.03.2009
Človeška neumnost pri sklepanju življenjskih zavarovanj je žal res brezmejna. Za začetek povzemimo citat iz prejšnjega bloga (kot da bi vedeli, da nas čaka zelo poučen primer): "Skoraj nemogoče je razumeti, s kakšno lahkoto (in nepoznavanjem) potrošniki sklepajo življenjska zavarovanja, za katera bodo v svojem življenju odšteli nekaj deset tisoč evrov (prodali pa so jim jih ljudje, ki opravijo enodnevni tečaj) in za katera sploh ne vedo, čemu so namenjena". External link opens in new tab or windowPrimer iz povezave 24ur.com se  od navedenega citata razlikuje zgolj v tem, da je življenjsko zavarovanje potrošnici (verjetno večji skupini) baje prodala banka.
Če bi omenjena gospa poznala zgolj osnove življenjskega zavarovanja (da trajanje življenjskega zavarovanja verjetno ne more biti 4 leta, da je odkupna vrednost zavarovanja v prvih letih enaka nič (0!) - kar pomeni, da ob prekinitvi ne prejmemo ničesar in da zaradi prekinitve zavarovanja po odplačilu kredita verjetno tudi premoženja ne more izgubiti (razen, če je podpisala takšno pogodbo) tudi omenjene zgodbe o veliki krivici (beri neumnosti, žal je pač tako) ne bi bilo.
Življenjsko zavarovanje je lahko zelo dober in koristen produkt vendar mora biti odločitev za nakup skrbno premišljena in pretehtana. V praksi (kar dokazuje tudi zgornji primer) temu očitno ni tako.

Uredništvo zavpro-zavarovanje.si


Vaš komentar:
Vaše ime:
Uporabniško ime:

Vaš e-naslov:
Vaš komentar:
Objava komentarja najkasneje naslednji delovni dan (po pregledu uredništva).

Čemu zavarovalni portal ZAVPRO?

                                                        09.03.2009
Odgovor na naslovno vprašanje je preprost. Na vprašanje ne bomo odgovorili  z vidika opisovanja prednosti, ki si jih uporabnik pridobi z uporabo podatkov spletnega portala ZAVPRO temveč z vidika pomena zavarovanja na eni strani ter znanja in izkušenj, ki bi jih moral imeti sleherni uporabnik, ki se odloča za nakup kateregakoli zavarovanja. Kaj torej pomeni zavarovanje povprečnemu potrošniku? Predvsem bi mu moralo pomeniti kakovostno zavarovalno zaščito, s katero naj bi si olajšal finančne in druge težave v primeru nastanka zavarovane škode. Pa je temu res tako? Iz javnih podatkov je razvidno, da je povprečna zavarovalna premija potrošnika v Sloveniji skoraj 1.000 EUR letno, iz naših raziskav pa je razvidno, da ima skoraj 80% zavarovalcev (skleniteljev zavarovanja) sklenjeno napačno življenjsko zavarovanje. Skoraj nemogoče je razumeti, s kakšno lahkoto (in nepoznavanjem) potrošniki sklepajo življenjska zavarovanja, za katera bodo v svojem življenju odšteli nekaj deset tisoč evrov (prodali pa so jim jih ljudje, ki opravijo enodnevni tečaj) in za katera sploh ne vedo, čemu so namenjena. Neverjetno je tudi, da so potrošniki, ki živijo visoko v hribih, dodatno zavarovani proti poplavi ali da nekateri sklepajo zavarovanja avtomobilskega kaska za svoje več kot deset let stare avtomobile. Katastrofalno in ne samo neverjetno pa je dejstvo, da potrošniki ob sklepanju nezgodnih zavarovanj namesto zavarovalnega kritja invalidnosti primerjajo zgolj višino dnevnega nadomestila.
Ocenjeni stroški zavarovanja v življenju povprečnega potrošnika znašajo več kot 70.000 EUR, stroški napačno sklenjenih zavarovanj pa so v primeru škode, ki jo lahko utrpijo zaradi kateregakoli vzroka in neustreznega zavarovalnega kritja, še bistveno višji. Iz naših raziskav je razvidno, da potrošniki kljub temu ne posvečajo skoraj nikakršne pozornosti zavarovalnim produktom (za razliko od nekaterih izdelkov in storitev, ki običajno ne presežejo nekaj deset evrov letnih stroškov povprečnega potrošnika). Po drugi strani pa so kakovostne informacije tudi težko dostopne.
Spletni portal ZAVPRO predstavlja odgovor na izziv praznega prostora dostopa do kakovostnih informacij o zavarovanju, ki posledično olajša nakupne odločitve (ki so še kako pomembne). Menimo, da je čas finančne krize in posledično cenovne občutljivosti čas, ko bodo potrošniki tudi zavarovanjem posvetili več pozornosti.

Uredništvo zavpro-zavarovanje.si


Vaš komentar:
Vaše ime:
Uporabniško ime:

Vaš e-naslov:
Vaš komentar:
Objava komentarja najkasneje naslednji delovni dan (po pregledu uredništva).