Naložbeno življenjsko zavarovanje - produkti

Generali zavarovalnica d.d.

 

Grawe zavarovalnica d.d.

 

Merkur zavarovalnica d.d.

 

NLB Vita d.d.

 

Wiener Städtische

 

Zavarovalnica Triglav d.d.


Pomembne povezave


Naložbeno življenjsko zavarovanje - dejstva

Z naložbenim življenjskim zavarovanjem zavarujemo nevarnost svoje smrti in doživetja. To pomeni, da bo zavarovalnica določen znesek (zavarovalno vsoto) v primeru naše smrti (ob nastopu zavarovalnega dogodka) izplačala upravičencem, ki smo jih navedli v zavarovalni pogodbi. Prav tako pa nam bo zavarovalnica izplačala zavarovalno vsoto v primeru doživetja.

Višina zavarovalne vsote za doživetje pa ni natančno določena (kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih – zavarovanjih za primer smrti in doživetja) temveč pričakovana. Zavarovalna vsota naložbenega življenjskega zavarovanja se spreminja z indeksom, na katerega je zavarovanje vezano (indeks naložbenega portfelja, ki ga oblikuje zavarovalnica »unit-linked«, borzni indeks »index-linked«…). To pomeni, da naložbeno tveganje prevzamemo sami.

 

Običajno se dogovori najnižji znesek izplačila v primeru smrti (najnižja zavarovalna vsota v primeru smrti), ki pa se ob ugodnih trendih kapitalskih trgov in posledično naložbenega portfelja zavarovanja zvišuje. Ključno pri tem je, da je tudi v primeru negativnih trendov kapitalskih trgov dogovorjena višina zneska izplačila za primer smrti zajamčena.

 

Obstajajo produkti z enkratnim izplačilom zneska zavarovanja in obročnimi izplačili.

 

Paziti je potrebno, da naložbena življenjska zavarovanja vključujejo klavzule, ki nas ščitijo pred padci vrednosti naložbenih portfeljev pred iztekom zavarovanja (omejitev najmanjšega zneska izplačila v primeru padcev na kapitalskih trgih in posledično nizkih vrednosti naložbenih portfeljev, možnost podaljšanja trajanja zavarovanja (zavarovalnega obdobja) do okrevanja kapitalskih trgov…).

 

Nekateri produkti opredeljujejo tudi določeno najnižjo (zajamčeno) višino izplačila za doživetje (zavarovalna vsota za doživetje).

 

Za koga je primerno?

Naložbeno življenjsko zavarovanje je primerno za osebe, ki jim je poleg zavarovanja za primer smrti ključno predvsem to, da se del zavarovanja, ki je namenjen varčevanju, giblje sorazmerno z gibanjem določenih vrednostnih papirjev oziroma naložbenih portfeljev. Pričakovana donosnost je v tem primeru višja kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih. Zajamčene vrednosti izplačil za doživetje so običajno nižje kot pri mešanih življenjskih zavarovanjih.