Način sklenitve on-line

Pred prvo sklenitvijo nam posredujte enega od vprašalnikov. Spodnji vprašalnik je namenjen življenjskemu zavarovanju, tu pa sta tudi vprašalnika za:


Vprašalnik služi pripravi informativne ponudbe. S pripravo informativne ponudbe vam izberemo najugodnejšega ponudnika (zavarovalnico). Morebitne dodatne podatke nam boste posredovali osebno, po e-naslovu ali telefonu.


Ko boste naslednjič podaljšali zavarovanje, vas bomo predhodno obvestili o spremembah zavarovalnih produktov (kritij) in vam predlagali morebitnega ugodnejšega ponudnika. Tako boste vedno zavarovani s kakovostnim kritjem za ugodno ceno.


Življenjsko zavarovanje
Vaše ime:
Vaš priimek:

Vaš telefon:

Vaš e-naslov:
Vaš naslov:

Spol:
Leto rojstva:
Zav. kritje: Smrt  
Doživetje (izplačilo ob doživetju)  
Naložbeno
Hude bolezni   
Nezgoda (invalidnost)    
Drugo
Trajanje z.:
let
Opcije:

Znesek (EUR):  
Vaše sporočilo:


 Da, strinjam se s soglasjem (dajem soglasje v skladu z GDPR) za uporabo osebnih podatkov za namen sklepanja zavarovanj (več na povezavi) in s tem dovoljujem uporabo e-naslova za posredovanje izračuna/ponudbe.
Povezave:


Odločitev za sodelovanje z Zavpro-zavarovanje.si je odločitev za pravo zavarovanje.