Pravni pouk

Podatki in vsebine, objavljeni na spletnem mestu Zavpro-zavarovanje.si so last družbe Zavpro Igor Vidmar s.p..

 

Vsaka uporaba, prepis ali razmnoževanje podatkov in vsebin s spletnega mesta Zavpro-zavarovanje.si je dovoljeno samo s predhodnim pisnim soglasjem družbe Zavpro Igor Vidmar s.p. in z navedbo vira.


Omejitev odgovornosti


Zavpro Igor Vidmar s.p. ne odgovarja za morebitne posledice, ki izhajajo iz odločitev na podlagi objavljenih podatkov in vsebin na spletnem mestu Zavpro-zavarovanje.si.


Zasebnost

Podatki in vsebine, ki jih posredujete, bodo uporabljeni za namen poslovanja družbe Zavpro Igor Vidmar s.p., v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1, Ur.l. RS, št. 86/2004).