Prednost sklenitve avtomobilskega zavarovanja pri nas (pri naših partnerjih): svetovanje v primeru škode!


Avto zavarovanje

  • kritje za škode, ki jih s svojim motornim vozilom povzročimo drugemu
  • kritje za škode na lastnem motornem vozilu
  • kritje za škode vsakokratnega voznika zaradi telesnih poškodb
  • kritje za škode iz naslova nezgode z zavarovanim motornim vozilom za voznika in sopotnike
  • kritje stroškov zaščite pravnih interesov zavarovanca (v zvezi z zavarovalnim dogodkom)
  • pomoč na cesti in kritje stroškov v zvezi s pomočjo na cesti

Pomembne povezave


Pomembno!

Ob morebitni prometni nezgodi ostanimo kar se da zbrani.

 

Vedno imejmo zapisnik o nezgodi (evropsko poročilo) s seboj. V primeru prometne nezgode ga natančno izpolnimo.

 

Priporočljivo je, da imamo v vozilu napravo s fotoaparatom. Vozila je namreč zaradi oviranja prometa (po prometni nezgodi) potrebno odstraniti z vozišča – po odstranitvi vozil pa se lahko izjave vpletenih tudi spremenijo.

 

V kolikor je v prometni nezgodi prišlo do telesnih poškodb obvezno pokličimo policijo.

 

V kolikor so v prometni nezgodi udeleženi tuji državljani obvezno pokličimo policijo.

 

V primeru neznanega povzročitelja prometne nezgode obvezno pokličimo policijo.

 

S povzročiteljem prometne nezgode ne sklepajmo dogovorov o popravilu vozila ali denarnem nadomestilu.

 

Izročitev kupona zavarovalne police ni dokazilo o krivdi, saj bo zavarovalnica svojega zavarovanca ponovno pozvala k priznanju krivde.

 

Ko kupujemo novo ali rabljeno vozilo, preverimo, če smo prejeli vse ključe (zavarovalnice v primeru kraje preverijo število ključev in v kolikor ne posedujemo vseh ključev pri izplačilu zavarovalnine nastanejo zapleti).

 

Ne puščajmo ključev in dokumentov v vozilu.