Davki in obdavčitev zavarovanj


Zavarovalna premija, ki jo plačujemo za zavarovanje, je obremenjena s 8,5% davkom od zavarovalnih poslov.

 

Življenjska zavarovanja z zavarovalno dobo 10 ali več let so oproščena plačevanja 8,5% davka od zavarovalnih poslov.

 

Nezgodna zavarovanja z zavarovalno dobo 10 ali več let so oproščena plačevanja 8,5% davka od zavarovalnih poslov.

 

V primeru prekinitve življenjskega zavarovanja (odkup zavarovanja) z zavarovalno dobo 10 ali več let, pred potekom prvih desetih let zavarovanja, se:

  • davek od zavarovalnih poslov (8,5%) poravna za nazaj – plačilo davka (odvede ga zavarovalnica) ob izplačilu odkupne vrednosti;
  • zavarovalnica ob izplačilu odkupne vrednosti odvede 25% akontacije dohodnine od morebitne razlike med izplačanimi in vplačanimi sredstvi zavarovanca.

 

Izplačilo zavarovalnine življenjskega zavarovanja (zavarovalna vsota in udeležba na dobičku) ni obdavčeno v kolikor sta izpolnjena naslednja pogoja:

  • zavarovalna doba najmanj 10 let;
  • zavarovalec (sklenitelj zavarovanja), zavarovanec in upravičenec v primeru doživetja je ista oseba.

 

V primeru neizpolnjevanja enega od pogojev, navedenih v prejšnjem odstavku, mora zavarovalec plačati dohodnino (zavarovalnica ob izplačilu zavarovalne vsote odvede 25% akontacije dohodnine od razlike med izplačanimi in vplačanimi sredstvi zavarovalca).

 

Ob smrti zavarovanca upravičencu iz življenjskega zavarovanja ni potrebno plačati dohodnine.

 

Vplačana premija premoženjskega ali življenjskega zavarovanja se ne upošteva kot davčna olajšava pri dohodninski napovedi.

 

Izplačilo zavarovalnine premoženjskega zavarovanja ni obdavčeno.


Pomembne povezave