Poslovne zgradbe, oprema in zaloge


Obratovalni zastoj

 

 Dejavnost kot nevarnostni vir

 

 Proizvod (storitev) kot nevarnostni vir

 

 Investicije (v zgradbe in opremo)

 

 Poklicna odgovornost

 

Pomembne povezave


Kako izbrati?

Pri odločitvi za ustrezno zavarovanje podjetja se je potrebno osredotočiti predvsem na nevarnosti, ki ogrožajo in v primeru uresničitve za podjetje pomenijo nepremostljivo ali veliko finančno breme.

 

Pristop k zavarovanju podjetja:

  • identifikacija in opredelitev rizikov;
  • opredelitev notranje in zunanje (zavarovalnica) izravnave nevarnosti;
  • izbira ustreznega zavarovalnega kritja.