Zavarovanje odgovornosti iz poslovanja (opravljanja dejavnosti) obsega zavarovalno kritje za škode, ki jih utrpijo:

  • druge osebe na podlagi opravljanja dejavnosti zavarovanca;
  • lastni delavci (delodajalčeva odgovornost) zavarovanca (v primeru vključitve zavarovalnega kritja v zavarovanje).

 

Obseg zavarovalnega kritja je določen z zavarovalnimi pogoji ponudnika (zavarovalnice).

 

Delodajalec je odškodninsko odgovoren (objektivna odgovornost) za poškodbe delavcev pri opravljanju nevarne dejavnosti ali iz posesti nevarne stvari.

 

Delodajalec odgovarja za škodo, ki jo (njegov) delavec povzroči pri delu ali v zvezi z delom neki tretji osebi.

 

Zavarovanje ne krije škode, ki jo delavec povzroči delodajalcu.

 

Odgovornost zavarovanca iz naslova uporabe, posesti, zakupa ali užitka zemljišč, zgradb in prostorov, uskladiščenja goriv in kuriv, dvigal, počitniških domov in poškodovanja, uničenja ali izginitve (določenih) stvari delavcev je običajno krita (podrobneje v zavarovalnih pogojih).