ŽIVLJENJSKO ZAVAROVANJE


 

 Pomembne povezaveZakaj skleniti življenjsko zavarovanje?  

 • življenjsko zavarovanje je edini produkt na tržišču, ki ob sklenitvi in (običajno) prvi plačani premiji lahko omogoča takojšnjo socialno (finančno) varnost naših bližnjih v primeru naše smrti;
 • že ob sklenitvi zavarovalne ponudbe smo običajno deležni (omejenega) začasnega kritja;
 • zavarovalna premija (vsota vseh plačanih premij), ki jo plačujemo za rizik smrti je bistveno nižja od zavarovalne vsote za katero smo zavarovani;
 • življenjska zavarovanja z zavarovalno dobo 10 ali več let so oproščena plačevanja 8,5% davka od zavarovalnih poslov;
 • ob smrti zavarovanca upravičencu iz življenjskega zavarovanja ni potrebno plačati dohodnine
 • izplačilo zavarovalnine življenjskega zavarovanja (zavarovalna vsota in udeležba na dobičku) ni obdavčeno v kolikor sta izpolnjena naslednja pogoja:
  • zavarovalna doba najmanj 10 let;
  • zavarovalec (sklenitelj zavarovanja), zavarovanec in upravičenec v primeru doživetja je ista oseba; 
 • z življenjskim zavarovanjem si lahko dodatno zagotovimo zavarovalno kritje kritičnih bolezni;
 • z življenjskim zavarovanjem si lahko dodatno zagotovimo zavarovalno kritje za primer nezgode, predvsem za primer invalidnosti;
 • za posamezne primere (na primer nezgodna smrt) lahko določimo višje (na primer podvojene) zavarovalne vsote;
 • odpoved življenjskega zavarovanja je finančno dokaj neugodna zato nas spodbuja k vztrajanju pri odločitvi (ki pa jo moramo sprejeti na podlagi utemeljenih potreb);
 • življenjsko zavarovanje poleg zavarovanja omogoča različne oblike dolgoročnega varčevanja.

Kako izbrati ustrezno življenjsko zavarovanje?

 

Ko se odločamo za življenjsko zavarovanje se moramo zavedati, da gre za najpomembnejše zavarovanje v našem življenju, da zavarujemo sebe, da gre običajno za enkratno, za dolgoročno in zato drago zavarovanje in da je napake ob neustrezni izbiri težko in drago ali pa jih sploh ni več moč popraviti.

  

Odločitev za ustrezno življenjsko zavarovanje je bistveno cenejša kot neodgovorno ravnanje in izgovori zaradi prenizkih prihodkov. Z življenjskim zavarovanjem namreč na dovolj enostaven način zagotovimo socialno varnost in preskrbljenost naših bližnjih (družine) v primeru naše smrti.

 

Za življenjsko zavarovanje se moramo odločiti že v mladih letih, ker so mlajše osebe manj rizične in je zavarovanje zato cenejše, izbrano zavarovalno obdobje pa je lahko daljše. S tem za potrebno zavarovalno vsoto (znesek za katerega smo zavarovani) plačujemo nižje premije.

 

Pri izbiri ustreznega življenjskega zavarovanja je pomembno predvsem:

 • da se zavedamo kakšne posledice nastanejo za naše bližnje (družino) v primeru naše smrti, predvsem za nepreskrbljene otroke;
 • da izberemo ustrezno višino zneska (višino zavarovalne vsote za primer smrti), ki ga bo v primeru naše smrti izplačala zavarovalnica;
 • da se zavedamo, da gre za dolgoročno zavarovanje in da se bomo v tem času pomikali skozi različna življenjska obdobja, da se bodo s tem naši dohodki in potrebe spreminjali in mora biti zato naše življenjsko zavarovanje dovolj prilagodljivo.

 

Določitev ustrezne zavarovalne vsote za primer smrti je odvisna od številnih dejavnikov, pri tem pa moramo upoštevati predvsem naslednje:

 • kaj želimo z življenjskim zavarovanjem doseči (preskrbljenost družine, poplačilo posojila, zapolnitev vrzeli med plačo in pokojnino, varčevanje…);
 • kakšno višino premije lahko plačujemo (glede na ostale izdatke in varčevanja, ki jih že imamo);
 • število nepreskrbljenih otrok in njihove potrebe…

 

V kolikor bodo naši bližnji (družina) v primeru naše smrti preskrbljeni tudi iz drugih finančnih virov (plače, nadomestila, druga varčevanja, delnice, prodaja ali oddaja premoženja…) je potrebno določiti temu ustrezno nižji znesek za primer smrti (zavarovalna vsota za primer smrti), povišamo pa lahko znesek namenjen varčevanju (zavarovalna vsota za primer doživetja).

 

Ko določamo višino zneska namenjenega varčevanju (zavarovalna vsota za primer doživetja) se lahko odločimo za natančno določitev zneska (predvsem pri mešanih življenjskih zavarovanjih) ali za pričakovani znesek (predvsem pri naložbenih življenjskih zavarovanjih). Ključna razlika pri tem je, da pri naložbenih življenjskih zavarovanjih prevzamemo naložbeno tveganje kapitalskega trga sami, pri mešanih življenjskih zavarovanjih pa je znesek varčevanja (zavarovalna vsota za primer doživetja) zajamčen (tudi pri nekaterih naložbenih življenjskih zavarovanjih obstoja določeno jamstvo glede najnižjega zneska izplačila ob doživetju).

 

Oceniti moramo pomen kritičnih bolezni (rak, infarkt…) in vključitev kritja teh bolezni v življenjsko zavarovanje.

 

Oceniti moramo pomen nezgodne smrti in invalidnosti ter vključitev teh kritij v življenjsko zavarovanje.

Povzetek - kako izbrati?

 • kaj želimo z življenjskim zavarovanjem doseči?
 • določitev zavarovalnega obdobja?
 • določitev zavarovalne vsote za smrt (višina, konstantna, variabilna)?
 • določitev zavarovalne vsote za doživetje (višina, zajamčena, pričakovana)?
 • vključitev dodatnih kritij?

Kaj je življenjsko zavarovanje?

Življenjsko zavarovanje je edinstven produkt na svetovnem tržišču, s katerim lahko ob relativno nizkih zneskih plačila takoj zagotovimo socialno varnost in preskrbljenost naših bližnjih v primeru naše smrti.

 

Z življenjskim zavarovanjem lahko tudi varčujemo.

 

Zavarovalna vsota življenjskega zavarovanja je znesek, za katerega se zavarujemo in ga zavarovalnica izplača v primeru smrti ali doživetja.

 

Lahko se odločimo za enkratno izplačilo s pogodbo dogovorjenega zneska (zavarovalna vsota kapitalskega zavarovanja) ali za obročna izplačila (rente, zavarovalna vsota rentnih zavarovanj).

 

Delitev življenjskih zavarovanj

Kapitalska

 

Rentna

 • zavarovanja z naložbenim tveganjem
 • mešana zav. – za primer smrti in doživetja
 • zav. na točno določen termin (term-fix)
 • zavarovanje dote
 • zavarovanje kritičnih bolezni
 • zavarovanje za primer smrti
 • zavarovanje za primer doživetja
 • doživljenjske rente                                     (odložene, neodložene)
 • časovne rente

 

Dodatna

 • zavarovanje nezgodne smrti in invalidnosti
 • zavarovanje delovne nezmožnosti
 • dodatna rentna zavarovanja