Zavarovanje - splošno

Pri sklenitvi zavarovanja:

  • prepoznati bistvene nevarnosti (finančne posledice);
  • izbrati ustrezna zavarovalna kritja;
  • določiti ustrezne zavarovalne vsote.

 

Pri uresničitvi zavarovalnega primera:

  • takoj prijaviti škodo;
  • zavarovalnici posredovati vsa dokazila.

 

Življenjsko zavarovanje

Poleg izbire ustreznega zavarovalnega produkta (ustrezno zavarovalno kritje) je ključna določitev primernih zavarovalnih vsot (za smrt, za doživetje), ki jih glede na naše potrebe, naše premoženje in ostale finančne obveznosti potrebujemo.

 

Pomembna je tudi možnost sprememb zavarovalne pogodbe (kaj, kolikokrat, plačljivost sprememb).
Zakaj skleniti življenjsko zavarovanje?

Kako izbrati ustrezno življenjsko zavarovanje?

 

Nezgodno zavarovanje


Ključno je zavarovanje trajne nezmožnosti za delo (invalidnosti) za zavarovalno vsoto vsaj 6-kratnika letnih prihodkov zavarovanca.

 

Nezgodno zavarovanje z dnevnim nadomestilom ("dnevno odškodnino") je primerno za samostojne podjetnike in druge samostojne poklice. Dnevno nadomestilo naj krije izpad prihodkov, ki nastane zaradi bolniške odsotnosti z dela.

 

Pokojninsko zavarovanje

Dodatno pokojninsko zavarovanje je primerno za osebe, ki imajo možnost uveljavljanja davčnih olajšav in jim del premije plačuje delodajalec (prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav imajo delodajalci).

 

Zdravstveno zavarovanje

Ključna je sklenitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja s katerim krijemo razliko med standardom zdravstvene storitve in obveznim zdravstvenim zavarovanjem (z zavarovanjem si zagotovimo "brezplačnost" standardne zdravstvene storitve).

 

Dom - zavarovanje

Zavarovalno kritje mora obsegati ključne nevarnosti (požar, potres...), katerih uresničitev lahko v celoti uniči nepremičnino.

Zavarovalne vsote morajo biti ustrezno določene - odvisno tudi od načina zavarovanja (na novo vrednost, na dejansko vrednost, na prvi riziko).


Avto - zavarovanje

Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti se priporoča izbira podvojenih zakonsko določenih najnižjih zavarovalnih vsot.

 

Zavarovanje kredita

S plačilom zavarovalne premije zavarujemo banko, ne pa svoje nezmožnosti vračila kredita.

 

Zavarovanje asistence

Pomoč - ko jo dejansko potrebujemo.


Varčevanje

Pri izbiri načina/načinov varčevanja je ključen odnos do tveganja in realnost pričakovanj.
Splošna načela varčevanja: razpršenost in medsebojna neodvisnost naložb, del likvidnih sredstev.

 

Vzajemni skladi

Varčevanje v vzajemnih skladih se zaradi enostavnosti in številnih prednosti priporoča kot ena od primernejših oblik varčevanja.


Pomembne povezave