Zavarovalno kritje dom zavarovanja

 

 

Dom – nepremičnine

Dom – premičnine

Zavarovane nevarnosti

(običajno osnovno kritje)

 • požar,
 • strela,
 • eksplozija,
 • vihar,
 • toča,
 • teža snega,
 • padec zračnega plovila,
 • manifestacija in demonstracija.
 • požar,
 • strela,
 • eksplozija,
 • vihar,
 • toča,
 • teža snega,
 • padec zračnega plovila,
 • manifestacija in demonstracija,
 • poplava, visoka in talna voda,
 • izliv vode,
 • zemeljski plaz, odtrganje zemljišča in snežni plaz,
 • vlomska tatvina in rop,
 • odgovornost.

Zavarovane nevarnosti

(običajno dodatno kritje – za doplačilo)

 • poplava, visoka in talna voda,
 • izliv vode,
 • zemeljski plaz, odtrganje zemljišča in snežni plaz.
 • razbitje stekla,
 • okvara gospodinjskih strojev in aparatov,
 • okvara A/V naprav,
 • poškodbe in uničenje opleskov.

Zavarovane nevarnosti

(posebno kritje)

 

 • potres

 

 • potres

Predmeti zavarovanja

(osnovno kritje)

 • vsi deli zgradbe,
 • temeljni in kletni zidovi,
 • vse vgrajene instalacije,
 • vsa vgrajena oprema, ki predstavlja sestavni del objekta: sistem centralne kurjave skupaj s cisterno za gorivo, bojlerji, klimatske naprave, hidroforji, solarne naprave, antenske naprave, vgrajene omare in preostala oprema, ki sodi k objektu,
 • vrtne in balkonske ograje,
 • oporni zidovi,
 • tlakovana dvorišča,
 • pločniki, vsa stekla vgrajena v objekt.
 • stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki so last zavarovanca in članov njegovega gospodinjstva ter stvari, ki jih uporabljajo na osnovi stanovanjske ali druge pravice, kakor tudi stanovanjski predmeti v stanovanjih in hišah, ki niso stalno naseljena,
 • stanovanjski predmeti, shranjeni na podstrešju, v kleti, lopi, garaži ali na terasi, stvari, ki služijo za opremo stanovanja, osebno uporabo in potrošnjo,
 • gotovina, vrednostni papirji, umetniški predmeti, dragocenosti in zbirke (numizmatične…).

Predmeti zavarovanja

(običajno dodatno kritje - za doplačilo)

 

 • opleski, stenske, stropne in talne obloge,
 • stekla v oknih in vratih stanovanja in pomožnih prostorov (razbitje),
 • gospodinjski stroji in aparati po seznamu (strojelom).

Priporočeno zvišanje zavarovalnih vsot

 

 • gotovina,
 • vrednostni papirji,
 • dragocenosti,
 • umetniški predmeti in zbirke.

 

Pomembne povezave