Otroci

Dejstva: pogostost poškodb

  • nezgodno zavarovanje:
    • zavarovanje invalidnosti (kolektivno nezgodno zavarovanje predšolskih/šolskih otrok, vključitev k kolektivnemu nezgodnemu zavarovanju staršev, vključitev k družinskim nezgodnim zavarovanjem)


Mladi

Dejstva: nizki prihodki, kratka delovna doba, zadolženost
Samski

Dejstva: ni potrebe po varnosti družine, precej prostega časa, športne aktivnosti, v primeru nezgode nimajo skrbnikov

 

Zaposleni

Dejstva: nižanje pokojnin


Osebe z nadpovprečnimi prihodki

Dejstva: bistveno znižanje prihodkov ob invalidnosti ali upokojitvi (omejitev najvišjih pokojnin), obremenitve z leasingi-krediti


Osebe s podpovprečnimi dohodki

Dejstva: socialna ogroženost družine ob smrti in v starostnem obdobju


Samostojni poklici

Dejstva: običajno plačevanje nižjih prispevkov za obvezno pokojninsko zavarovanje


Starostna socialna varnost in preskrbljenost

Dejstva: nižanje pokojnin, plačljivost zdravljenja in zdravil


Upokojenci

Dejstva: nižji dohodki, nagnjenost k poškodbam, plačljivost zdravljenja in zdravil


Gospodinje in gospodinjci

Dejstva: visoka izpostavljenost nezgodam

  • nezgodno zavarovanje:
    • zavarovanje invalidnostiExternal link opens in new tab or window (vključitev k nezgodnemu (službenemu) zavarovanju zakonca, družinsko (zavarovanje zakoncev) nezgodno zavarovanje)


Preskrbljenost družine v primeru morebitne smrti enega ali obeh staršev

Dejstva: zmanjšanje prihodkov, nepreskrbljeni otroci


Preskrbljenost družine v primeru morebitne invalidnosti

Dejstva: zmanjšanje prihodkov, nepreskrbljeni otroci


Najem posojila (kredita) za nakup stanovanja, gradnjo družinske hiše

Dejstva: tveganje nezmožnosti poplačila posojila (kredita) ob morebitni smrti ali invalidnosti posojilojemalca (kreditojemalca)


Želja po izboljšanju standarda in zagotavljanje socialne varnosti družine

Dejstva: povprečni/nadpovprečni prihodki


Varčevanje za izobraževanje otrok

Dejstva: v prihodnosti dražje in zasebno (plačljivo) izobraževanje


Pomembne povezave