Transportno zavarovanje

Delitev (po predmetu zavarovanja):

 • kasko zavarovanje;
 • kargo zavarovanje;
 • zavarovanje voznine, prevoznine, stroškov za opremo, dobička, plač posadke, obstoječih pravic in materialnih koristi;
 • zavarovanje odgovornosti do tretjih v zvezi z izkoriščanjem ladje.

 

Kasko zavarovanje

 • kasko zavarovanje vodnih plovil (ladje, čolni, doki, druge plavajoče naprave);
 • kasko zavarovanje zračnih plovil (letala, druga zračna plovila);
 • zavarovanje kontejnerjev.

 

Širši obseg:

 • kasko zavarovanje cestnih vozil;
 • kasko zavarovanje tirnih vozil.

 

Kasko zavarovanje vodnih plovil

 • pomorski kasko;
  • mednarodni pomorski kasko (veljajo angleški zavarovalni pogoji);
  • domači pomorski kasko (veljajo slovenski zavarovalni pogoji);
 • rečno-jezerski kasko.

 

Zavarovalno kritje: fizična izguba, poškodba ali uničenje trupa ladje, njenih strojev, naprav in opreme ter običajne zaloge goriva in drugih stvari na ladji. Zavarovanje krije tudi stroške reševanja, generalne havarije in nagrade za reševanje.

 

Zavarovane nevarnosti:

 • pomorske nevarnosti med plovbo in med privezom;
 • nevarnosti eksplozije, požara in strele;
 • poškodbe plovila pri vkrcavanju, prekrcavanju, izkrcavanju tovora;
 • padec letala ali njegovih delov;
 • poškodbe pri splavitvi, izvlačenju ali dvigovanju na obalo;
 • vlomska tatvina, nasilna dejanja tretjih oseb ali nevarnost nepooblaščene uporabe ladje.

 

Kasko zavarovanje zračnih plovil

 • zavarovanje skupaj z zavarovalno polico zavarovanja odgovornosti zračnega prevoznika za škodo, povzročeno potnikom in tovoru;
 • "all risks", ki vključuje:
  • rulanje (premike na zemlji), polet in mirovanje, z doplačilom pa tudi kritje nevarnosti akrobacij, tekmovanj, poskusnih poletov...

 

Izključitve iz zavarovalnega kritja: tehnične napake, nezadostna opremljenost (če so bile napake ali pomanjkljivosti zavarovancu znane).

 

Kargo zavarovanja

 • zavarovanje blaga na transportu krije:
  • fizične poškodbe,
  • uničenje  in
  • krajo blaga med prevozom.

 

Poznamo:

 • mednarodni in domači kargo;
 • pomorski in kopenski kargo.

 

Zavarovanje odgovornosti prevoznikov

 • kopenskih prevoznikov za škodo na tovoru;
 • ladjarjev za vse vrste pogodbenih in izvenpogodbenih odgovornosti;
 • lastnikov zračnih plovil za škodo povzročeno tretjim osebam;
 • zračnega prevoznika za tovor in potnike;
 • popravljalcev plovil, marine, špediterjev in agentov.

 

Posebnosti zavarovalne pogodbe

 • običajno je čas zavarovanja vezan na izvajanje transporta;
 • pogodba je manj formalna.

 

Posebnosti transportnih zavarovanj

 • plovbno zavarovanje