Zavarovanje vlomske tatvine in ropa je pomembno pri trgovski dejavnosti, bančništvu, menjalnicah, pošti... in pri ostalih dejavnostih, kjer se opravlja manipulacija s trgovskim blagom in denarjem.

 

Predmet zavarovanja

 • premičnine v poslovnih prostorih;
 • zaloge blaga;
 • denar, vrednostni papirji in dragocenosti ter druge vrednote v hraniščih;
 • denar in druge vrednote med prevozom in prenosom (v primeru ropa);
 • stvari v muzejih in na razstavah.

 

Zavarovane nevarnosti

 • vlom;
 • rop.

 

Način zavarovanja

 • na celotno vrednost;
 • na prvi riziko.

 

 Popusti (običajno)

 • na protivlomsko zaščito;
 • na način varovanja.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).