Zavarovanje računalnikov je razširjeno strojelomno zavarovanje računalniške opreme (vsebuje tudi zavarovalno kritje požarnega in vlomskega zavarovanja).

 

Predmet zavarovanja

Računalniki in računalniška oprema.

 

Zavarovane nevarnosti (običajno) - osnovno kritje

Zavarovano je vsako poškodovanje, uničenje (strojelom, nevarnosti požarnega zavarovanja) in kraja zavarovanih stvari.

 

Zavarovalno kritje obsega stroške najema druge računalniške opreme.

 

Amortizacija in odkup amortizirane vrednosti

Stopnje amortizacije se razlikujejo glede na vrsto opreme in njeno predvideno življenjsko dobo.

 

Pri zavarovanju na dejansko vrednost obstoja možnost odkupa amortizirane vrednosti pri delnih škodah. V tem primeru se znesek izgubljene vrednosti zaradi starosti, obrabe in ekonomske ter tehnične zastarelosti ne odbije od škode, razen kadar gre za totalno škodo. Višina doplačila za amortizirano vrednost se določa glede na povprečno knjigovodsko odpisanost vse zavarovane opreme. To velja pri zavarovanju vse opreme, doplačilo pa znaša od 35 do 100%.

 

Franšiza in odkup franšize

Franšizo je moč odkupiti, lahko pa se določi (zavarovalec) tudi višja odbitna franšiza od temeljne.

 

Razširitev zavarovalnega kritja

  • za povišane stroške nadurnega, nočnega, nedeljskega in prazničnega dela ter hitrega prevoza.

 

 Popusti (običajno)

  • kot pri požarnem zavarovanju.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).