Zavarovanje splošne odgovornosti

- produkti


Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d.

  • Zavarovanje splošne odgovornosti

 

Generali zavarovalnica d.d.

  • Zavarovanje splošne odgovornosti

 

Grawe zavarovalnica d.d.

 

Merkur zavarovalnica d.d.

 

Zavarovalnica Maribor d.d.

 

Zavarovalnica Tilia d.d.

  • Zavarovanje splošne odgovornosti

 

Zavarovalnica Triglav d.d.


Zavarovanje splošne odgovornosti - dejstva


Zavarovanje splošne odgovornosti obsega zavarovalno kritje za škode, ki jih zaradi zavarovanca utrpijo:

  • druge osebe (in ne zaposleni/delavci zavarovanca).

 

Obseg zavarovalnega kritja je določen z zavarovalnimi pogoji ponudnika (zavarovalnice).

 

Zavarovanja splošne odgovornosti se lahko sklepajo (glede višine zavarovalnih vsot) ločeno za poškodovanje oseb in poškodovanje stvari.

 

Delodajalec odgovarja za škodo, ki jo (njegov) delavec povzroči pri delu ali v zvezi z delom neki tretji osebi.

 

Zavarovanje ne krije škode, ki jo delavec povzroči delodajalcu.