Sklepanje zavarovanj (običajno) s posebno klavzulo.

 

Obvezno zavarovanje odgovornosti za ekološke škode za:

  • jedrsko škodo;
  • onesnaženje morja z oljem;
  • prevoz nevarnih in škodljivih snovi;
  • splošne ekološke nesreče;
  • požarne škode.

 

Obseg zavarovalnega kritja:

  • škode na osebah;
  • škode na stvareh (tudi zemljišča, reke, jezera, morje, rastline, živali in ozračje).