Predmet zavarovanja

Stroji, strojne naprave in aparati ter železne konstrukcije z mehaničnimi ali strojnimi napravami ali brez njih.

 

Dodatno so lahko zavarovani orodni deli strojev in deli, ki se večkrat zamenjujejo.

 

Dodatno so lahko zavarovani višji stroški nadurnega dela in hitrega prevoza.

 

Zavarovalna vrednost

Nabavna cena nove stvari, povečana za stroške transporta in montaže.

 

V primeru podzavarovanja velja sorazmerno izplačilo zavarovalnine.

 

Zavarovane nevarnosti

Uničenje ali poškodovanje zaradi napake v tehnično računskih osnovah, izračunih in izdelavi načrtov, napake v materialu, konstrukciji, litju...

 

Izključitve iz zavarovalnega kritja

Prehitra obraba, korozija, posledice nezadostnega vzdrževanja, preobremenitve, kršitve zakonskih, tehničnih predpisov, navodil za uporabo...

 

Franšiza (običajno)

Po dogovoru.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).