Predmet zavarovanja

Stroji, strojne naprave, električne naprave in njihovo polnjenje, instalacije ter podstavki, ležišča in temelji strojev.

 

S posebnim dogovorom je moč zavarovati daljnovode, plinovode, naftovode, toplovode, parovode, vodovodno in odvodno omrežje, kable, kovinske konstrukcije, trakove, verige in vrvi transportnih naprav, veliko orodje...

 

Predmet zavarovanja praviloma niso malo orodje, deli strojev, ki se neposredno uporabljajo za lomljenje, drobljenje in oblikovanje (svedri, noži, škarje, brusi, rezkala, modeli, matrice, deli strojev, ki so neposredno izpostavljeni toplotnim učinkom (obloge posod in naprav za zgorevanje, rešetke kurišč, neposredno izpostavljeni deli gorilnikov, elektrode), deli strojev, ki se večkrat zamenjujejo (sita, vzorci, obloge na valjih, obloge bobnov, upogljive cevi, jermenje, krtačke, tesnila, filtri), potrošni material (gorivo, mazivo, sredstva za hlajenje, baterije in akumulatorski vložki), izolacije, vozila, plovila in letala.

 

Zavarovane nevarnosti (običajno) - osnovno kritje

Zavarovano je vsako poškodovanje ali uničenje zavarovanih stvari razen tistih, ki jih krije požarno zavarovanje.

 

Izključitve

Nezadostno investicijsko vzdrževanje, preobremenitev strojev nad mejo predpisane zmogljivosti, montaža s poskusnim zagonom, škoda, ki jo je v garancijskem roku dolžan odpraviti proizvajalec, stroški vzdrževanja, obraba, korozija, oksidacija, staranje in utrujenost materiala, prekomerne vibracije, kršitev zakonskih in tehničnih predpisov, zaščitnih ukrepov ter proizvajalčevih navodil za uporabo.

 

Amortizacija in odkup amortizirane vrednosti

Stopnje amortizacije se razlikujejo glede na vrsto opreme in njeno predvideno življenjsko dobo.

 

Pri zavarovanju na dejansko vrednost obstoja možnost odkupa amortizirane vrednosti pri delnih škodah. V tem primeru se znesek izgubljene vrednosti zaradi starosti, obrabe in ekonomske ter tehnične zastarelosti ne odbije od škode, razen kadar gre za totalno škodo. Višina doplačila za amortizirano vrednost se določa glede na povprečno knjigovodsko odpisanost vse zavarovane opreme. To velja pri zavarovanju vse opreme, doplačilo pa znaša od 35 do 100%.

 

Franšiza in odkup franšize

Franšizo je moč odkupiti, lahko pa se določi (zavarovalec) tudi višja odbitna franšiza od temeljne.

 

Sistem bonus - malus

Odstotek povišanja ali znižanja premije (v naslednjem zavarovalnem letu) je določen glede na razmerje med izplačanimi zavarovalninami in obračunano tehnično premijo (v preteklem triletnem obdobju).

 

Razširitev zavarovalnega kritja

  • za povišane stroške nadurnega, nočnega, nedeljskega in prazničnega dela ter hitrega prevoza;
  • za običajne stroške zemeljskih del in stroške iskanja mesta napake na daljnovodih, kablih in cevovodih.

 

 Popusti (običajno)

  • za sezonsko obratovanje glede na čas obratovanja;
  • na rezervno opremo glede na čas mirovanja.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).