Pravne podlage: External link opens in new tab or window33. člen ZGO-1 (Ur.l.RS, št. 110/2002) (kdo mora biti zavarovan, kdaj, kako, za kakšno zavarovalno vsoto).

 

Osnovno kritje: odgovornost za škodo na gradbenem objektu zaradi napake pri projektiranju:

 • fizične poškodbe;
 • napaka pri tehničnem nadzoru in svetovanju;
 • dodatna razširitev kritja na zamenjavo ali izdelavo sestavnih delov (tudi, če ni prišlo do poškodovanja ali uničenja predmeta zavarovanja) z izključitvijo posrednih stroškov pri zamenjavi delov;
 • škode na tretjih osebah in njihovih stvareh.

 

Franšiza: običajno 10% odbitna franšiza (možnost odkupa franšize)

 

Izključitve iz kritja (običajno):

 • kršitev navodil ali zakonskih predpisov;
 • višji stroški zaradi nadurnega ali prazničnega dela, hitrih prevozov;
 • estetske napake;
 • nefunkcionalnost, nerentabilnost;
 • zmanjšanje vrednosti, izgubljena najemnina, prekinitev dela...

 

Sklenitev zavarovanja:

 • za posamezen projekt;
 • za vse projekte.

 

Trajanje zavarovanja (običajno):

 • čas gradnje;
 • obdobje garancije (2 leti ali več).