Upravljanje poslovnih tveganj (risk management)


 • ugotavljanje rizikov;
 • ovrednotenje rizikov;
 • upravljanje rizikov;
 • nadzor rizikov;
 • zavarovanje.

 

Namen risk managementa

 • preprečevati škodo;
 • zmanjševati škodo;
 • sistem lastne (znotraj podjetja) izravnave;
 • sistem zunanje (zavarovalnica) izravnave.

 

Ugotoviti in oceniti je potrebno:

 • možnost nastanka škode;
 • velikost (intenzivnost) morebitne škode.

 

Tveganje v gospodarski družbi določajo ljudje, organizacija, lokacija, tehnologija, obrati in surovine.

 

Tveganje se ocenjuje z vidika:

 • tehnologije (procesi, snovi...);
 • organiziranosti (vzdrževanje, preventiva, pregledi...);
 • ljudi (izobraženost, usposobljenost, motiviranost...);
 • učinkov na poslovanje (pomen procesnih zastojev...);
 • lokacije (izpostavljenost nevarnostim, bližina infrastrukture za zmanjševanje škode...).

 

Analiza rizika

 • analiza rizika (izvaja se na podlagi znanih informacij) predstavlja osnovo za določitev ustreznega zavarovalnega kritja. Z analizo rizika se ugotavljajo višina škode, najvišja verjetna višina škode (PML - probable maximum loss) z vidika izgube premoženja, izgubljenega dobička in finančnih tveganj.

 

Na podlagi analize rizika se določi tveganja, ki se prenesejo v zunanjo izravnavo (na zavarovalnico).