Izvajalec gradbenih (montažnih) del je po pogodbi z naročnikom dolžan v garancijskem roku odpraviti škodo iz naslova gradnje (montaže) objekta.

 

Zavarovanje se sklepa na osnovi (kot nadaljevanje) gradbenega ali montažnega zavarovanja.

 

Predmet zavarovanja

Po gradbenem (montažnem) zavarovanju.

 

Obseg zavarovalnega kritja

Opredeljuje ga Klavzula za zavarovanje pogodbene odgovornosti v času garancije.

 

Obdobje zavarovalnega kritja

  • velja od trenutka ko je izvajalec del objekt predal naročniku;
  • velja v času garancijskega roka.

 

Franšiza

Po dogovoru.

 

 

Popusti

Po dogovoru.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).