Zavarovanje objekta v gradnji običajno sklene izvajalec gradbenih del ali naročnik ali vsak od njiju posebej.

 

Za gradbena zavarovanja po mednarodnih merilih se uporablja CAR (Construction all risk policy) zavarovalno polico.

 

Predmet zavarovanja

Novogradnje, rekonstrukcije, sanacije in adaptacije gradbenih objektov, gradbeni in instalacijski material ter pomožni objekti.

 

Zavarovane nevarnosti

  • temeljni požarni riziki (vključno z izlivom vode);
  • vlomska tatvina;
  • gradbena nezgoda;
  • nespretnost in malomarnost delavcev in drugih oseb;
  • poplava, hudournik, visoka in talna voda (na prvi riziko);
  • škoda na obstoječem objektu (na prvi riziko);
  • odgovornost izvajalca del;
  • pogodbena odgovornost v času garancije.

 

Obdobje zavarovalnega kritja

Po dogovoru.

 

Franšiza

Po dogovoru.

 

Popusti

Po dogovoru.

 

Podrobneje v zavarovalnih pogojih ponudnika (zavarovalnice).