Zavarovanje poklicne odgovornosti obsega zavarovalno kritje za škode iz naslova opravljanja poklica oziroma dejavnosti:
  • napačno ravnanje pri opravljanju poklica;
  • storitev ali opustitev.

 

Obseg zavarovalnega kritja je določen s pravnimi podlagami (zakonodaja) in zavarovalnimi pogoji ponudnika (zavarovalnice).

 

Zavarovanje poklicne odgovornosti lahko krije odgovornost za:

  • poškodovanje tretjih oseb oziroma njihovih stvari;
  • čiste premoženjske škode.

 

Običajne izključitve iz zavarovalnega kritja (pri odgovornosti za čiste premoženjske škode):

  • poneverbe in druga kazniva dejanja;
  • škode zaradi žalitve in obrekovanja;
  • ekološke škode;
  • opravljanje vodstvenih funkcij;
  • namerne kršitve zakonov, navodil, pogojev pooblastitelja...;
  • svetovanje v zemljiških in drugih gospodarskih poslih...