Način sklenitve on-line

Pred prvo sklenitvijo nam posredujte enega od vprašalnikov. Spodnji vprašalnik je namenjen dom zavarovanju, tu pa sta tudi vprašalnika za:


Vprašalnik služi pripravi informativne ponudbe. S pripravo informativne ponudbe vam izberemo najugodnejšega ponudnika (zavarovalnico). Morebitne dodatne podatke nam boste posredovali osebno, po e-naslovu ali telefonu, ogled predmeta zavarovanja (kjer je zahtevan) pa opravimo pred sklenitvijo zavarovanja.


Ko boste naslednjič podaljšali zavarovanje, vas bomo predhodno obvestili o spremembah zavarovalnih produktov (kritij) in vam predlagali morebitnega ugodnejšega ponudnika. Tako boste vedno zavarovani s kakovostnim kritjem za ugodno ceno.


Dom zavarovanje
Vaše ime:
Vaš priimek:

Vaš telefon:

Vaš e-naslov:
Vaš naslov:

Zavarovanje:
Zavarovanje hiše oziroma nepremičnine: za hiše
Zavarovalno kritje:
Ožje kritje    Širše kritje     Potres             
Poplava     Izliv vode    Plaz
Leto izgradnje:

Površina etaže:
m2         Število etaž:   
Zavarovanje stanovanja: za stanovanja
Zavarovalno kritje:
Ožje kritje    Širše kritje    Potres
Poplava    Izliv vode    Plaz
Leto izgradnje:
Površina: m2
Zavarovanje opreme oziroma premičnin: za opremo
Zavarovalno kritje:
Ožje kritje    Širše kritje    Potres   
Nadomestno stanovanje    Steklo    Stroji
Vaše sporočilo:

Povezave:Odločitev za sodelovanje z Zavpro-zavarovanje.si je odločitev za pravo zavarovanje.