Dolžnosti zavarovalnice pri zavarovanju odgovornosti


Dolžnosti zavarovalnice po zavarovalnem primeru:

  • skrb za varstvo zavarovanca pred pretiranimi in neupravičenimi odškodninskimi zahtevki;
  • pravna zaščita;
  • preučitev odškodninskih zahtevkov po temelju in višini;
  • vodenje postopka ter kritje stroškov pravdanja;
  • plačilo odškodnine do zavarovalne vsote.

 

Zavarovalnica bo oškodovancu izplačala odškodnino, če:

  • obstaja odgovornost povzročitelja in
  • ima povzročitelj ustrezno zavarovalno kritje.