Dolžnosti zavarovanca pri zavarovanju odgovornosti


Običajne dolžnosti zavarovanca:

  • plačilo premije;
  • obveščanje o spremembah okoliščin, ki vplivajo na zavarovanje.

 

Dolžnosti zavarovanca po zavarovalnem primeru:

  • takojšnja prijava zavarovalnega primera;
  • reševanje odškodninskih zahtevkov prepusti zavarovalnici;
  • zavarovanec odškodninskih zahtevkov ne sme zavrniti ali pripoznati.

 

Če zavarovanec onemogoči zavarovalnici, da reši odškodninske zahtevke s poravnavo, zavarovalnica ni dolžna plačati presežka odškodnine, obresti in stroškov, ki zaradi tega nastanejo.