Obseg zavarovalnega kritja zavarovanja premičnin


Obseg zavarovalnega kritja zavarovanja premičnin (dom zavarovanje) določajo:

  • predmet zavarovanja;
  • omejitve kritja;
  • zavarovalni kraj (kje se zavarovane stvari nahajajo).

 

Običajno se vsa kritja v okviru dom zavarovanja premičnin zavarujejo na prvi riziko, kar pomeni, da se pri obračunu zavarovalnine morebitno podzavarovanje ne upošteva.

 

Dom premičnine so lahko zavarovane na:

  • novo vrednost;
  • dejansko vrednost.

Pomembne povezave