Odgovornost imetnika stavbe


Imetnik stavbe odgovarja za škodo, ki nastane, če s stavbe pade nevarno postavljena ali vržena stvar, če se poruši ali odpade del zgradbe razen, če dokaže, da dogodek ni posledica pomankljive kakovosti zgradbe in da je storil vse, da bi odvrnil nevarnost (159. in 160. člen OZ, Ur.l. RS, št. 83/2001).