Odgovornost staršev in drugih oseb za mladoletne osebe


 

Od dopolnjenega

 leta

 

Do dopolnjenega leta

 

Odgovornost otrok

 

Odgovornost staršev

0

7

 
Ne odgovarja za povzročeno škodo.

 Odgovarjajo ne glede na krivdo (načelo objektivne odgovornosti). Ne odgovarjajo, če je škoda nastala medtem, ko je bil otrok zaupan drugemu in če ta zanjo odgovoren (razen v primeru slabe vzgoje, slabih zgledov ali grdih navad, ki so mu jih dali starši)

7

14

Ne odgovarja za povzročeno škodo razen, če se dokaže, da je bil pri povzročitvi škode zmožen razsojati.

 Odgovarjajo (ne odgovarjajo, če dokažejo, da je škoda nastala brez njihove krivde).

14

 

 Odgovarja v celoti.

 

Več v členih 141-146. OZ (Ur.l. RS, št. 83/2001).

 

Skrbnik ne odgovarja:

  • če je opravljal dolžno nadzorstvo;
  • bi škoda nastala tudi pri skrbnem nadzorstvu.