Odgovornost za delavce

Za škodo, povzročeno v zvezi z opravljanjem delavčevega dela, odgovarja delodajalec.

 

Če delavec škodo povzroči namenoma, lahko oškodovanec zahteva povrnitev škode neposredno od delavca.