Odgovornost za domače živali


Za škodo, ki jo povzroči nevarna žival, odgovarja njen imetnik.

 

Za škodo, ki jo povzroči domača žival, odgovarja njen imetnik razen, če dokaže, da je poskrbel za ustrezno varstvo in nadzorstvo.