Odgovornost za izvajanje del v/na stavbi

Imetnik (naročitelj) in izvajalec del solidarno odgovarjata za škodo, nastalo pri izvajanju del v/na stavbi.