Temeljne predpostavke odškodninske odgovornosti - obveznosti


 • škoda;
 • nedovoljeno (nedopustno) ravnanje povzročitelja ali njegove stvari;
 • vzročna zveza med nedovoljenim ravnanjem in škodo;
 • odgovornost.

 

Za odškodninsko odgovornost morajo biti izpolnjene vse štiri predpostavke.

 

Škoda

»Škoda je zmanjšanje premoženja (navadna škoda), preprečitev povečanja premoženja (izgubljeni dobiček), pa tudi povzročitev telesnih in duševnih bolečin ali strahu drugemu ter okrnitev ugleda pravne osebe (nepremoženjska škoda)« (132. člen OZ, Ur.l. RS, št. 83/2001).

 

Povrnitev škode

 • premoženjska škoda – vzpostavitev oškodovanega premoženja v prvotno stanje;
 • nepremoženjska škoda – zadoščenje v nepremoženjski obliki (objava sodbe, opravičila) ali v obliki denarne odškodnine.

 

Nedovoljeno ravnanje

Nedovoljeno ravnanje je ravnanje (storitev, opustitev), ki povzroči škodo. Če je nedopustno ali protipravno ima za posledico odškodninsko odgovornost.

 

Opravičljivi razlogi

 • silobran, neizogibno potrebna obramba za preprečitev protipravnega napada na sebe;
 • stiska (skrajna sila), odvrnitev škode od drugega, dovoljena samopomoč;
 • privolitev oškodovanca.

 

Vzročna zveza med nedovoljenim ravnanjem in škodo

Ugotavlja se, če je škoda posledica nedovoljenega ravnanja povzročitelja.


Odgovornost

Odgovornost povzročitelja

 • subjektivna ali krivdna odgovornost (namen, malomarnost);
 • objektivna odgovornost ali odgovornost za škodo od nevarne stvari ali nevarne dejavnosti.

 

Krivdna (subjektivna) odgovornost

 • namen (naklep): najtežja stopnja krivde;
 • malomarnost (nepazljivost): manjša stopnja krivde, poznamo hudo in lahko malomarnost.

 

Objektivna odgovornost

Objektivna odgovornost: »Za škodo od stvari ali dejavnosti, iz katerih izvira večja škodna nevarnost za okolico, se odgovarja ne glede na krivdo« (2. odst. 131. člena OZ, Ur.l. RS, št. 83/2001).

 

Imetnik nevarne stvari ali nevarne dejavnosti je prost objektivne odgovornosti, če dokaže naslednje oprostitvene razloge:

 • višja sila (naravni dogodki, državni ukrepi);
 • dejanje nekoga tretjega;
 • dejanje samega oškodovanca.

 

Nevarne stvari (pri presojanju objektivne odgovornosti jih določa sodna praksa)

 • stroji;
 • železnice;
 • bencinski motorji;
 • avtomobili;
 • mlatilnice;
 • ventilatorji;
 • dvigala;
 • vodi visoke napetosti…

 

Nekatere dejavnosti (pri presojanju objektivne odgovornosti jih določa sodna praksa)

 • delo na krožni žagi;
 • nalaganje težkega tovora na tovornjak;
 • prenos težkega bremena na delu;
 • miniranje…

 

Prištevnost in odgovornost za drugega

Povzročitelj ne odgovarja za svoja dejanja, če ni sposoben razumeti kaj se dogaja.

 

Neodgovorne osebe

 • duševni bolniki;
 • slaboumni;
 • nezavestni.

 

Omejeno odgovorne osebe

 • osebe v veliki starosti;
 • osebe brez razvitih čutil (vid, sluh).

 

Povzročitelj škode je v primeru prehodne nerazsodnosti (alkohol, mamila) odgovoren za povzročeno škodo razen, če v takšno stanje ni prišel po svoji krivdi.