Zavarovalna vsota zavarovanja odgovornosti


  • je najvišji znesek jamstva zavarovalnice za en škodni dogodek;
  • pri izplačilu odškodnine veljajo enaka določila kot pri zavarovanju na prvi riziko (ni podzavarovanja);
  • v zavarovalnem primeru lahko nastopa več oškodovancev;
  • uporaba letnega agregata pri izplačilu škod;
  • uporaba zavarovalnih vsot ločeno za poškodovanje oseb in ločeno za poškodovanje stvari (običajno v razmerju 3:1).

 

Pomembno!

Presežek škode nad zavarovalno vsoto bremeni zavarovanca.